Loading...
Zameranie krovu – Piešťany 2018-05-24T13:12:34+00:00

Project Description

Potrebujete previesť váš podnik do digitálneho sveta?

Zameranie krovu, Piešťany

3D terestrické laserové skenovanie je v súčasnosti najvhodnejšou technológiou na zameranie interiérov, v ktorých je potrebné zachytiť veľké množstvo detailov v krátkom časovom horizonte. Výstupy v podobe tzv. mračna bodov sú ideálnym podkladom pre vektorizáciu zložitých stavebných prvkov budov.

Zameranie krovu v Pieštanoch bolo vykonané využitím terestrického laserového skenera. Vďaka tejto technológii a technologickým postupom boli terénne práce zredukované len na 3 hodiny. V porovnaní s klasickým geodetickým zameraním je to značná časová úspora. V rámci skenovania krovu bol zameraný aj exteriér.

Cieľ projektu: Zameranie krovu, tvorba horizontálnych a vertikálnych rezov, vypracovanie podrobnej výkresovej dokumentácie, ktoré slúžili architektom pri nasledných rekonštrukčných prácach.

Detaily projektu

DÁTUM

September, 2017

KLIENT

at26 s.r.o.

TYP PROJEKTU

3D skenovanie – Terestrické laserové skenovanie

Galéria