Loading...
Služby 2018-10-14T12:22:52+00:00

Potrebujete previesť váš podnik do digitálneho sveta?

Geodetické práce

Geodetické zameranie bodov je potrebné vykonať pred samotným 3D skenovaním. Geodetické body v okolí fabriky budú slúžiť pre prenesenie polohového súradnicového systému a výškového systému do interiéru potrebného na spresnenie a georeferencovanie 3D dát zo skenovania. Po georeferencovaní budú všetky body (mračno bodov) v interiéry a exteriéry v jednotnom súradnicovom systéme. Geodetické body v exteriéry a v interiéry budú slúžiť aj pri dodatočnom skenovaní (napr. pri skenovaní nových strojov, výrobnej linky a pod.).

Postup geodetického zamerania závodu pre účely BIM:

a) Stabilizácia, signalizácia a zameranie bodov v okolí fabriky v súradnicovom systéme JTSK (Jednotná Trigonomická Sieť Katastrálna) a výškovom systéme Bpv (Balt po vyrovnaní).

b) Možnosť využitia existujúcej geodetickej siete v okolí fabriky (v prípade ak geodetická sieť nie je zastaralá). Odporúča sa nové zameranie súčasnými prístrojmi a technológiou.

c) Stabilizácia, signalizácia a prenesenie súradníc z exteriéru do interiéru. Body budú stabilizované na vybraných nosných stĺpoch aby boli jasne viditeľné a identifikovateľné pri skenovaní.

3D terestrické laserové skenovanie

 • 3D skenovanie vykonávame pomocou terestrického laserového skenera
 • Ide o bezkontaktné / bezdotykové súradnicové meranie a teda nedochádza priamo ku kontaktu medzi skenerom a meraným objektom
 • Meranie bodov sa vykonáva laserovým lúčom, ktorý sa nachádza mimo viditeľného spektra (nepoškodzuje zrak a ani okolie)
 • Pomocou terestrického laserového skenera je možné zamerať až niekoľko miliónov bodov za sekundu.
 • Možnosť si zvoliť spôsob skenovania čierno-bielo (intenzita odrazu laserového signálu) alebo s reálnymi farbami (RGB)
 • Geodetické body v interiéry musia byť stabilizované a zamerané na stĺpoch ešte pred 3D skenovaním
 • Výstupom  3D skenovania je tzv. husté mračno bodov, ktoré slúži ako podklad pri BIM modelovaní.

Panoramatické 360°snímkovanie

 • Panoramatické 360° fotografie sa vykonajú počas skenovania buď z každého stanoviska alebo z vybratých stanovísk
 • Fotografie budú slúžiť na vytvorenie 3D virtuálnej prehliadky vo webových prehliadačoch, tabletoch, smartfónoch alebo virtuálnych okuliaroch
 • Výhodou skenovania s fotografovaním je ofarbené mračno bodov v reálnych farbách
 • Možnosť výberu skenovania s farbami  (RGB) alebo bez (sila intenzity odrazeného signálu)
 • Panoramatické snímky je možné prehliadať cez webový prehliadač
 • Možnosť pohybovať sa medzi stanoviskami skenovania
 • Možnosť pridávať texty, obrázky jednotlivým zariadeniam na panoramatických fotografiách
 • Možnosť prehliadania aj cez tablety a smartfóny, príp. virtuálne okuliate

BIM modelovanie

Stránka sa pripravuje…

Riešenie na mieru

Stránka sa pripravuje…

Naši spokojní klienti

Vyžiadajte si cenovú ponuku

MENO *
PRIEZVISKO *
EMAIL *
MOBIL

PREDMET

VAŠA SPRÁVA